Back to site

412 To Michiel Antoine de Zwart. Nuenen, Monday, 10 December 1883.

metadata
No. 412 (Brieven 1990 414, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Michiel de Zwart
Date: Nuenen, Monday, 10 December 1883

Source status
Reproduction

Location
Private collection

Date
Date of postmark: 10 December 1883.

Additional
The envelope to this letter has been preserved. It is postmarked on the front ‘NUENEN 10 DEC 83 12-4 V’. Five-cent postage stamp The address reads: ‘Mr de Zwart/ Architect./ Kleine Laan/ Voorburg.’

original text
 1r:1
Mijnheer,
Uw brief heb ik ontvangen1 – wil het mij ten goede houden ik U moet laten wachten langer dan mijn intentie was.– Ik ben een poos niet heel wel geweest en meer andere dingen verhinderden mij.– Ik kan nog niets beslists zeggen betreffende mijn reis, en niet bepalen wanneer ik weer eens te s’Hage zal zijn.–
 1v:2
Misschien zie ik U echter binnen kort reeds en anders zal ik trachten U spoedig weer wat te zenden.–
Doch het gaat tegen Nieuwe jaar en op dit moment convenieert het mij bepaald niet.
Achtend, na groete,

Uw dr.
Vincent van Gogh

Zoodra ik zelf iets beslists zal weten omtrent mijn reis in Drenthe, namelijk hoe lang ik daar nog zijn zal, zoo zal ik het U schrijven.– Zou Kiezenberg zoo goed willen zijn eens te zien of het soms lekt op de teekeningen op den zolder bij dit natte weder.– Ik denk echter wel het in orde zal zijn.
 2r:3
translation
 1r:1
Dear Sir,
I have received your letter.1 Please forgive me for having had to keep you waiting longer than was my intention. I have not been quite well for a while, and several other things have got in my way. I cannot yet say anything definite about my journey, and do not know when I will be back in The Hague again.
 1v:2
Perhaps I will see you again before long, though, and otherwise I will try to send you some more very soon.
However, the New Year is approaching and it is definitely not convenient at this moment.
I respectfully remain,

Your servant
Vincent van Gogh

As soon as I know something definite about my trip to Drenthe myself, namely how long I’ll be there, I’ll write and tell you. Would Kiesenberg be so good as to see whether it might be leaking on the drawings in the attic in this wet weather? I think it should be all right, though.
 2r:3
notes
1. In letter 408 of 1 December 1883, Vincent told Theo that he had received a note from his former landlord in The Hague. The present letter is his reply to that.