Back to site

328 To Michiel Antoine de Zwart. The Hague, Wednesday, 14 March 1883.

metadata
No. 328 (Brieven 1990 331, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Michiel de Zwart
Date: The Hague, Wednesday, 14 March 1883

Source status
Reproduction

Location
Unknown

Date
Date of postmark: Wednesday, 14 March 1883.

Additional
The envelope belonging with this letter has been preserved. It is postmarked ‘’S GRAVENHAGE 14 MRT 83, 4-5 N.’ on the front. On the 5 cent stamp is the numbering stamp 44 (for The Hague). It is addressed to ‘Weled. Heer de Zwart/ Architekt/ Kleine Laan/ Voorburg’.

original text
 1r:1
Schenkweg 14 Mrt.

Geachte Heer de Zwart,
Verl. Maandag1 heb ik aan Giesenberg2 betaald niet alleen de dien datum verschuldigde f. 4.603 doch bovendien nog f. 10.–
Ingevolge van ’t in mijn schrijven van ll. maand behandelde, met betrekking tot het zolderkamertje.–4
Ik mag nu wel op Uwe welwillendheid ten opzigte van het doelmatig inrigten daarvan rekenen, niet waar.–
’t Overigens aan U overlatende natuurlijkerwijs hoe U het maken wilt.–
Na groete, met achting

Uw dr.
Vincent van Gogh.

 2r:2
translation
 1r:1
Schenkweg 14 March.

Dear Mr de Zwart,
Last Monday1 I paid Giesenberg2 not only the 4.603 guilders due that day but also a further 10 guilders.
In accordance with the matter dealt with in my letter of last month with regard to the attic room.4
May I now count on your kind consideration in respect of fitting it up efficiently?
Otherwise leaving it to you, naturally, to decide how you want to do it.
I respectfully remain,

Your servant
Vincent van Gogh.
 2r:2
notes
1. Van Gogh had agreed that in future he would pay the rent in three instalments spread over the month (see letter 320).
2. The person meant is Willem Kiesenberg.
3. Earlier there was talk of 4.50 guilders; see letter 320.
4. On this request for the attic room to be modified, see letter 320.