Back to site

060 To Theo van Gogh. Paris, Thursday, 9 December 1875.

metadata
No. 060 (Brieven 1990 059, Complete Letters 47)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: Paris, Thursday, 9 December 1875

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b60 V/1962

Date
Letter headed: ‘[Paris, le] 9 Dec. [187]5’.

Ongoing topic
Friendship with Harry Gladwell (55)

original text
 1r:1
Goupil & Cie
Editeurs Imprimeurs
Estampes Françaises & Étrangères
Tableaux Modernes
Rue Chaptal, 9, PARIS.
Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

Paris, le 9 Dec. [187]5

Waarde Theo,
Van morgen hoorde ik van huis wat je overkomen is,1 en ik wil U maar dadelijk eens schrijven.
Wist ik maar iets dat ik voor U doen kon; dezer dagen gaat er een kist naar den Haag, ik zal daar wat chocolade in doen; Gladwell noemt dat “Consolation”. Het boekje van Jules Breton2 stuur ik U ook als ik het ten minste terug kan krijgen; ik heb het uitgeleend.
Zeer verlangend ben ik te hooren hoe het U gaat; schrijf dus spoedig een woordje en vertel, als ge wilt, eens wat uitvoerig hoe het U in die dagen ging.
Wat was ik graag bij U, Theo, maar wat zullen wij eraan doen, het kan niet anders jongen. Over 14  1r:2 dagen ga ik naar huis en dan zien we elkaar toch in elk geval, willen we hopen, en ons weerzien zal er om het gebeurde niet minder heerlijk zijn.
Als gij Oom Jan3 mocht zien, groet Hem dan s.v.p. en bedank Hem voor zijn brief.
Van daag had ik een brief van Anna, ik geloof zij zich er met lust en opgewektheid in heeft geschikt om ginder kerstmis te vieren en zij zal wel helpen om het goed te maken.
Gij moet maar zien goede vrienden met Oom Jan te worden; ik ken hem weinig maar weet toch hij “fijn goud”4 is.
Wat is het koud geweest, gelukkig is het hier gisteren gaan dooien, ik had daar niets op tegen.
Ik heb het dezer dagen nog al druk met den inventaris &c. en het trachten afdoen van een en ander voor ik vertrek.
En nu Theo, in gedachte een hartelijken handdruk, van harte beterschap kerel. Steeds

Uw zoo liefh. broeder
Vincent.

translation
 1r:1
[Letterhead: Goupil Paris]

Paris, 9 Dec. 1875

My dear Theo,
This morning I heard from home what happened to you,1 and I wanted to write to you immediately.
If only I knew what I could do for you. One of these days a crate will be going to The Hague; I’ll put some chocolate in it. Gladwell calls that ‘Consolation’. I’ll also send you the little book by Jules Breton,2 at least if I can get it back. I’ve lent it out.
I’m very anxious to hear how you are, so drop me a line soon and tell me in detail, if you will, how it was with you those days.
How I’d like to be with you, Theo, but what can we do about it? It can’t be helped, old boy. In a fortnight  1r:2 I’ll be going home, and then we hope to see each other in any case, and our seeing each other won’t be any the less wonderful for what has happened.
If you should see Uncle Jan,3 please give him my regards and thank him for his letter.
I received a letter from Anna today. I believe she’s reconciled to celebrating Christmas there, with a will and enthusiasm, and will help to make it a success.
You must try and become good friends with Uncle Jan; I don’t know him well, but I do know he is ‘fine gold’.4
How cold it’s been. Fortunately, it started to thaw here yesterday, which was fine with me.
These last few days I’ve been busy with the inventory &c., and trying to finish off one thing and another before I leave.
And now Theo, in thought a hearty handshake, my heartfelt wishes for your recovery, old chap. Ever

Your most loving brother
Vincent.
notes
1. ‘Theo had fallen on the slippery street and had seriously injured his foot’, according to Jo van Gogh-Bonger in Brieven 1914, p. 46. On 11 December Theo’s father expressed his concern: ‘We are anxious to hear what effect the water glass [sodium silicate] bandage has had, and whether you’re rid of the iron machine. But old chap! Take care! And don’t take any chances! It’s better to lie on your back yet a while than to be forced to sit any longer’ (FR b2379).
2. Jules Breton, Les champs et la mer (1875); see letter 34.
3. Johannes van Gogh, a brother of Mr van Gogh.
4. Biblical: see, for example, Ps. 19:11 (in KJ Ps. 19:10) and Isa. 13:12.