1r:1
1Woensdagavond.

2Beste Vincent
3'Sinds Kerstmis ben ik
4dag aan dag voornemens je
5te schrijven – er ligt zelfs nog
6een half afgemaakte brief aan
7je in mijn portefeuille – en
8nu – als ik me niet haast om
9dit briefje te schrijven/
10zou je nog de tijding krijgen
11dat je naamgenootje er was
12– vóór dien tijd kom ik je nog
13eens goeden dag zeggen.
14’t Is juist middernacht
15– de dokter ligt een poosje
16te slapen want hij zou maar
17vannacht hier blijven_– Theo, Moe1
18en Wil zitten bij me aan de
19tafel – in afwachting van
20de dingen die komen zullen
21– het is een vreemd gevoel – telkens
22dat vragen – zou morgenochtend  1v:2
23het kindje er zijn?– Veel
24kan ik niet schrijven – maar
25ik wou toch zoo graag nog
26eens even met je praten_
27van morgen bracht Theo het
28artikel mee uit de Mercure2
29en nadat we het gelezen
30hadden hebben Wil en ik
31nog lang over je gesproken
32– ik ben zoo verlangend naar
33je eerst volgenden brief/ waar
34Theo ook al naar uitziet_– Zal
35ik hem lezen? Maar tot
36nu toe is alles zoo goed
37gegaan – ik zal maar moed
38houden. Vanavond – trouwens
39al die laatste dagen – heb
40ik zooveel gedacht er over/
41of ik wezenlijk wel iets
42heb kunnen doen om  1v:3
43Theo gelukkig te maken
44in zijn huwelijk.– hij heeft
45’t mij wel gedaan. hij is zoo
46goed voor me geweest; zoo goed
47– als alles eens niet goed
48mocht afloopen – als ik van
49hem moest weggaan – zeg jij
50hem dan – want er is niemand
51op de wereld van wien hij zooveel
52houdt – dat hij nooit spijt mag
53hebben, dat wij getrouwd zijn
54want dat hij mij zoo
55gelukkig heeft gemaakt_
56Het klinkt wel sentimenteel/
57zoo’n boodschap – maar
58ik kan ’t hem nu niet
59zeggen – de helft van
60mijn gezelschap is wat
61gaan slapen/ ook hij want
62hij was zoo moe. Och als ik  1r:4
63hem nu eens een gezond
64lief jongentje mocht geven/
65zou dat hem niet gelukkig
66maken? Ik eindig maar
67want ik heb telkens buien
68van pijn die maken dat
69ik toch niet geregeld kan
70denken of schrijven. Als je
71dit krijgt is alles al
72voorbij.

73Geloof me/ je liefhebbende
74Jo


3 Kerstmis < Kermis
top