1r:1
1Arles 7 Januari 89

2Lieve moeder en zuster,
3het was reeds
4sedert een paar weken bepaald mijn
5voornemen U een paar woorden te
6schrijven om U een regt goed en
7gelukkig jaar toe te wenschen_
8Ik kom daar nu misschien wel
9wat laat mede aan_
10U zult denkelijk me dit ten goede
11willen houden als ik U vertel
12dat ik juist in December ongesteld
13ben geweest_
14Maar U tevens er bij kan melden
15dat ik geheel hersteld ben en weer
16in mijn gewone doen & werk.
17Ofschoon we hier ook winter hebben
18en wat erger is/ het land gedeeltelijk
19onder water staat/ toch hebben
20we bij wijlen heel wat zachter weer dan bij U in Holland_
21Wil nu zoo goed zijn in uw oor
22te knoopen dat ik U dit woordje
23schrijf voor ’t geval dat Theo
24U er iets van mogt hebben
25verteld dat ik eenige dagen
26ongesteld was_
 1v:2
27Ik hoop dat hij van zelf begrepen
28heeft het de moeite niet waard
29was het U te melden_
30Maar opdat er in geen geval
31tobberij van kome of sprake
32over zij/ schrijf ik U zelf_
33Ik heb juist ook uitgesteld
34Jet Mauve te antwoorden/1
35wat ik echter eerstdaags hoop
36te doen, en dank Wil wel zeer
37voor haar laatsten brief.
38Ik heb juist bij gelegenheid dat ik
39niet wel was hier nog al
40kennissen gekregen en zal
41denkelijk verscheidene portretten
42te maken krijgen.
43Ik hoop zoo alles bij ulieden
44goed gaat/ vooral de gezondheid.
45Ik voor mij ben juist door
46een paar dagen niet wel geweest
47te zijn eigentlijk erg opgefrischt
48en heb kans om in heel lang
49niets meer te mankeeren.
 1v:3
50Het zal mij intusschen erg veel
51genoegen doen als ik dezer
52dagen een brief van U krijg_
53Al is het nog eenigzins in ’t verschiet
54toch zult U reeds aan Theo’s
55komst denken_ Het zou mij weinig
56verwonderen indien hij dit jaar
57wat vroeger dan gewoonlijk kwam/
58vóór de tentoonstelling namelijk
59in plaats van daarna.2
60Maar hij zelf zal al naar
61omstandigheden moeten
62handelen.
63In gedachten ben ik onwillekeurig
64nog al eens bij U geweest dezer
65dagen/ wees daarvan verzekerd
66en geloof me

67U liefh.
68Vincent


top