Back to site

511 To Anton Kerssemakers. Nuenen, Friday, 3 July 1885.

metadata
No. 511 (Brieven 1990 518, Complete Letters -)
From: Vincent van Gogh
To: Anton Kerssemakers
Date: Nuenen, Friday, 3 July 1885

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b881 V/1962

Date
Date of postmark: Friday, 3 July 1885.

Additional
Postcard (2 1/2 cent). Postmarks ‘NUENEN 8-12 V / 3 JUL 85’ and ‘EINDHOVEN 10-11V / 3 JUL 85’. The address reads: ‘WelEd Heer A. Kerssemakers Simonis/ Eindhoven’ (Kerssemakers was married to Josephina Dymphina Simonis).

original text
 1r:1
Mijnheer,
ik heb twee schilderijen klaar – als U met v.d. Wakker1 Zondag wilt komen kijken – goed.–
Daar ik er nog binnen kort anderen ook gereed zal hebben – als U wachten wilt – ook goed.–
Wilde echter, overeenkomstig afspraak, u mededeelen – ik heb het druk en kan moeielijk weg, zoo als U merkt.– Ingeval U ’t zij Zondag ’t zij later komt – zeg het dan eens tegen van der Harten,2 die mijn vogelnesten wilde komen zien.– Na groete, met een handdruk

b. à v.
Vincent

Als U komt, meld s.v.p. per briefk.

 1v:2
translation
 1r:1
Dear Sir,
I’ve finished two paintings — if you’d like to come and look at them with Van de Wakker1 on Sunday — very well.
Since I’ll also have finished others before long — if you want to wait — also very well.
Wanted to tell you, though, as agreed — I’m busy and can’t easily get away, as you observe. If you do come either Sunday or later — would you just tell Van der Harten,2 who wants to come and see my birds’ nests. Sincerely, with a handshake,

Yours truly,
Vincent

When you’re coming, please advise on a postcard.
 1v:2
notes
1. Willem van de Wakker, previously indirectly referred to in letter 469. This amateur painter was a telegraph operator in the post office in Nuenen and lived at what was then no. 253 Rozemarijnstraat, district B (now Jan van Lieshoutstraat) in Eindhoven.
2. Van Gogh probably means Joseph van der Harten. He had a brewery in Vrijstraat in Eindhoven and was a friend of Antoon Hermans (whom Van Gogh also knew). He stuffed animals. Cf. Jack van Hoek, ‘Over een kerkuil en een kalong’, Drijehornickels 29-3 (2020), pp. 33-36.