1r:1
1Waarde Theo,
1*de koppen die ik U beloofde heb ik eenigen
2van klaar, doch nog niet geheel droog_
3Doch zooals ik reeds schreef/ ze zijn in een donkere
4hut geschilderd & ’t zijn – studies – in den
5'regelregten zin van ’t woord_
6In vroeger dagen reeds had ik een begin gemaakt
7met U geteekende studies te sturen_
8Dat zulks toen niet is doorgegaan is tegen mijn
9intentie geweest_1
10Ik werk hard en – stel dat slechts 1 van de 10
11of 20 studies die ik maak iets hebbe dat ze de
12moeite waard doe zijn om te zien – die enkelen/
13’t zij meer ’t zij minder in getal/ al zijn ze nu niets
14waard/ zijn ’t later welligt wel_
15Niet op zich zelf zoozeer als in verband
16met andere studies_
17Wat hier ook van zij – ik wil ’t op nieuw eens
18probeeren en zoodra ze dus geheel droog zijn
19& ik ze uithalen kan/ stuur ik U een paar koppen
20en ook een schetsje van een garenwindster_2
21En daar hoeft het bepaald niet bij te blijven –
22want daar meer dan een vol jaar ik haast uitsluitend
23me heb ingespannen op ’t schilderen/ durf ik wel te beweeren
24deze iets anders hebben dan de eerste geschilderde studies die
25ik U zond.3
26Als ik b.v. laatst die prachtige houthakkers van l’Hermitte4
27'zag/ dan weet ik [zeer wel dat] een groote afstand me nog scheidt
28van zoo iets zelf te maken_– Doch wat betreft mijn
29'opvatting en m[anier] van zoeken – n.l. steeds direkt
30'buiten of in de [berookte]/5 arme hut – encourageert mij
31'’t zien v[an] zijn [werk] want ik zie (b.v. aan detai[ls]
32'in koppen in handen[) hoe] artisten als l’Hermitte ’t boerenfiguur
33niet alleen van op een vrij grooten afstand maar van heel digt bij bestudeerd
34moeten hebben/ niet nu terwijl ze met gemak  1v:2
35en zekerheid scheppen en composeeren/ doch
36vóór ze zulks deden_
37On croit que j’imagine – ce n’est pas vrai –
38je me souviens – zei een die meesterlijk
39composeeren kon_6
40Wat mij nu betreft/ ik kan nog geen enkel
41schilderij laten zien/ desnoods nog geen
42enkele teekening_
43Maar studies maak ik wel en juist daarom
44kan ik me heel best voorstellen de mogelijkheid
45er een tijd kome dat ik ook grifweg
46composeeren zal kunnen.
47En trouwens ’t is moeielijk te zeggen waar studie
48ophoudt en schilderij begint_
49Ik denk over een paar grootere doorwerkte dingen
50en als het eens was dat ik helderheid kreeg
51om de effekten
52die ik op ’t oog heb weer te geven – in
53dat geval zou ik die studies in kwestie nog
54hier houden want dan zou ik ze er zeker voor
55noodig hebben_– het is b.v. zoo iets:7

[sketch A]
[sketch B]
 1v:3
56Namelijk figuren tegen ’t licht van een raam in_
57Ik heb er studies van koppen voor/ zoowel tegen ’t licht in als
58met ’t licht mede en ’t heele figuur heb ik
59al verscheiden keer onder handen gehad/ garen windende
60naaister of aardappels schillen_– En face en en profil_8
61Of ik ’t echter klaar zal krijgen weet ik niet want
62het is een moeielijk effekt.
63Doch ’k geloof wel er een paar dingen mee geleerd
64te hebben.

[sketch C]
65Gegroet/ ik wilde niet langer wachten
66weer eens te schrijven.

67b. à t_
68Vincent


5 woord. < woord,
27 [zeer wel dat] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
29 m[anier] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
30 [berookte] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467; possibly it reads ‘bemoste’.
30 hut – < hut
31 v[an] < Reading uncertain. Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
31 [werk] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
31 detai[ls] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
32 handen[) hoe] < Text lost due to ink corrosion and restauration. Text corresponding Brieven 1914, p. 467.
34-35 en zekerheid < en en zekerheid
top