1r:1
1Nunen Janij 84

2Amice Furnee,
3Dezen morgen ontving ik Uw schrijven
4dat me uw zoo spoedig op handen zijnd
5vertrek naar Indie berigt.1
6Weinig had ik gedacht dit zoo spoedig reeds
7zou plaatshebben. Van harte hoop ik dat gij
8in Indie goed zult kunnen aarden_
9Misschien zal dit nu beter gaan dan indien
10ge eerst nog een langen tijd in Holland
11waart gebleven en veel in Holland hadt geschilderd.
12Dan/ als men eens geheel en al in
13het grijze trieste van hier is verdiept/ kan
14men bezwaarlijk in een indische
15natuur zich inwerken misschien.
16Maar in de gegevenen/ indien nu gij
17gansch en al U tracht in te werken in de
18natuur daar/ zoo zal dit denk ik U nog wel
19lukken. En wie weet wat curieuse/ pittoreske
20gevallen ge ginder vindt.
21Veel fransche en ook andere schilders bevonden zich
22er goed bij naar Algiers of Egypte te gaan
23en ik stel mij voor Indie eenigzins
24soortgelijke effekten moet geven.
25Zoo gingen er in de laatste jaren
26enkele schilders naar China & Japan en
27heel mooie dingen zag ik van die landen.2
28Het doet mij zoo veel genoegen dat ge
29warm blijft voor het schilderen en ik
30geloof dat op conditie van volhouden gij het
31een heel eind kunt brengen.
 1v:2
32Juist ook omdat gij in Uw vak toch altijd veel buiten
33moet zijn.3
34Het gaat mij hier in Brabant nog al wel/
35ten minste ik vind de natuur hier erg
36opwekkend.
37Nu heb ik deze laatste weken 4 aquarellen
38gemaakt van Wevers.4 En nog een paar
39anderen van een houtverkooping/5 een
40binnenhuis met een naaistertje6 en een
41tuinman/7 allen aquarellen. Hierbij een
42paar krabbels er van.

[sketch A]
 1v:3 [sketch B]
[sketch C]
 1r:4
43Hierbij nog eene bestelling voor
44Uw vader_8 De waterverfpenseelen
45zult ge wel zoo goed willen zijn voor me uit te
46zoeken/ niet te dun en ook niet te dik.
47Zoo als men gewoonlijk gebruikt.
48Zóó ongeveer [Van Gogh drew an arrow pointing to the sketch]

[sketch D]
49Nu amice, steeds zal ik
50met veel genoegen terugdenken
51aan menige wandeling die we
52zamen deden ll. zomer.
53En wees verzekerd ik U niet zal vergeten
54en dat ik me zeer aanbeveel om als
55ge ginder zijt spoedig iets van U te vernemen_
56Van mijn kant zal ik U nog wel eens
57eenige krabbels sturen van wat ik zal
58onder handen hebben.
59En nu dus goede reis U toegewenscht
60& Voorspoed in Uw ondernemingen/
61in ’t bijzonder voorspoed met het
62schilderen ook. Met een hartelijken
63handdruk in gedachten_

63*t. à t.
64Vincent

65Wil Uw vader s.v.p. zeggen ik tegen
6620 Januarij ZEd. geld zal kunnen
67zenden voor wat er nog staat en
68voor deze bestelling.9


top