1r:1
1Waarde Theo,
1*Erg blij was ik met Uw brief & regt hartelijk dank
2ik U voor het ingeslotene. Het spijt me alleen ge er waarschijnlijk
3zelf meer in ongelegenheid zijt geweest om ’t me toch te zenden
4dan ge wel schrijft. Ik hoop van harte ge sedert het
5bewuste hebt terugontvangen.1
6Dus is Hendrik ook weer uit Indie terug – was hij gezond
7en de zijnen? of is ongesteldheid oorzaak van hun retour.2
8In der tijd maakte Hendrik op mij een veel minder
9gunstigen indruk dan zijn twee broers/3 is dat uw
10indruk ook?
11Dezer dagen heb ik gewerkt met drukinkt –
12die wordt met terpentijn aangelengd & met
13’t penseel er op gezet. Geeft zeer diepe
14toonen van zwart. Gemengd met wat chineesch
15wit geeft het ook goede grijzen. Door bijvoeging
16van meer of minder terpentijn kan er zeer
17dun zelfs mee gewasschen worden.
18Moet dunkt mij uitmuntend geschikt zijn om
19er mee te werken op dat papier dat Buhot U
20gaf.4
21Als gij eens hier komt spreken we bepaald
22nog eens over die kwestie en zal ik U
23teekeningen wijzen die er op zouden
24kunnen worden gedaan.
25Een jaar geleden was ’t me een raadsel
26hoe sommige zeer diepe toonen van zwart
27te verkrijgen waren, maar juist op de
28drukkerij heb ik er eenige gevonden.
29En juist daardoor kan ik wat verder
30doordringen in het zoeken naar
31modeleeren & clair obscur.
 1v:2
32Dank voor Uw goede wenschen op mijn
33verjaardag,5 ik had toevalligerwijs
34een erg prettigen dag daar ik
35net een voortreffelijk model had
36voor een spitter.
37Dit kan ik U verzekeren/ het werk gaat
38hoe langer hoe prettiger & ik voel
39er om zoo te zeggen meer levenswarmte
40door & ik denk daarbij steeds aan U/
41als zijnde het door U dat ik werken kan
42zonder fatale obstacles/ n.l. zonder direkte handenbinders_a
43De moeielijkheden prikkelen soms juist_
44Nu moet nog de tijd komen dat
45we er nog meer energie kunnen achterzetten.
46Mijn ideaal is te werken met hoe langer
47hoe meer modellen. een heele kudde
48arme luidjes voor wie ’t atelier
49een soort harbour of refuge6 zou kunnen
50wezen in dagen van kou of als ze zonder
51werk zitten of behoefte hebben.
52Waar ze weten dat vuur/ eten/ drinken
53en een paar kwartjes voor hen te verdienen
54zijn. Dat is nu nog maar op heel
55kleine schaal/ dat zal hoop ik zich
56uitbreiden.
57Voorloopig bepaal ik me juist tot eenige weinigen/
58zonder daar van af te gaan – ik kan er
59geen een van missen maar wel er nog bij  1v:3
60gebruiken. Gij schrijft over
61sommige liefhebbers die mogelijk
62te eeniger tijd mijn werk tel quel
63zullen nemen/ zij ’t ook het niet
64bepaald een handelsartikel werd.
65Wel/ dat geloof ik werkelijk ook.
66Als ’t mij lukken mag wat warmte
67en liefde in ’t werk te leggen
68dan zal het zijn vrienden vinden.
69Doorwerken is de kwestie_
70Het verheugt me dat Uw zieke
71vooruitgaat/ zij ’t ook langzaam.
72Hier is ’t heerlijk lenteweer geworden.
73de avonden zijn onbeschrijfelijk
74mooi. Als ’t bij U te lande zoo is/
75zal haar goed doen. Komt zij
76al op?
77Ik heb den weesman7 weer van
78daag & moet mijn boeltje
79gaan klaarmaken.
80Ik sprak deze week v.d. Weele
81weer en verwacht hem dezer dagen
82weer eens bij mij ook.
 1r:4
83Gij zult het druk hebben met
84den Salon ook waarschijnlijk.8
85Wanneer ge naar Holland
86zoudt komen kunt ge zeker
87nog onmogelijk ten naasten
88bij bepalen niet waar_
89Heb het goed en als ge
90een oogenblikje heb schrijf
91weer eens_ adieu/
92met een handdruk_

92*t. à t_
93Vincent


top