1r:1
Dinsdag middag

Geachte Heer de Zwart,1
Het doet mij leed U gisteren bij mij zijt geweest zonder mij t’huis te treffen – ik wist niet U dien dag komen zoudt.
Nu hoor ik van Giesenberg2 dat U morgen (Woensdag) naar alle gedachten weder hier op den Schenkweg komt. Daarom zal ik morgen zeker te huis blijven, daar ik U over een & ander betreffende eene kleine vertimmering &c. gaarne spreken wilde.
Met de meeste achting.

Uw dr.
Vincent van Gogh3

 2r:3
 2v:4
top