1r:1
1Dinsdag middag

2Waarde Theo,
3Berigt van Sien dat alles goed gaat/
4God dank_– Als het zoo blijft dan
5moet zij met de 14 dagen na hare bevalling
6vertrekken.– Dit drong mij er toe mij te
7decideeren omtrent de nieuwe woning
8opdat zij een vriendelijk nestje vinde bij haar
9terugkomst na zoveel pijn. Nu heb ik
10dus met den eigenaar eene afspraak
11gemaakt.1 Vooreerst dat hij me nu direkt
12zou helpen verhuizen/ n.l. mij een paar
13mannen van de werf2 afstaan voor een achtermiddag
14om al mijn boeltje over te brengen omdat
15ik zelf niet al te veel mag sjouwen en zelfs
16eigentlijk in ’t geheel niet. En vervolgens dat
17ik hem evenwel geen huur zal betalen
18voor en aleer ’t zij ik zelf t’zij de vrouw er
19definitief intrekt. Want misschien is Sien eer terug
20dan ik uit het gasthuis. Intusschen moet ik een
21accoord treffen met den ouden huisbaas3 voor
22de loopende maand (want ik heb hem omdat
23ik ziek was & niet wist wanneer ik beter zou zijn
24geen notitie kunnen geven ik vertrok)_ Ik zal
25er hoop ik met 1 week of 14 dagen huur afkomen/
26althans ben niet van plan hem de heele maand
27te geven.
 1v:2
28Misschien hebt gij al wat gestuurd & dan
29vind ik Uw brief misschien morgen ochtend
30reeds bij dien portier van ’t gasthuis.4
31Doch hebt gij nog niet gezonden zou ik U
32vriendelijk willen verzoeken het spoedig te
33doen want ik raak à court en moet
34f_ 10 vooruit betalen om weer in ’t gasthuis te gaan zoodat
35mijn teruggaan daar naar toe afhangt
36van de ontvangst van Uw brief. Van morgen
36awas er nog geen brief bij den portier.
37Nu is de verhuizing achter den rug grootendeels/
38de moeder van Sien helpt mij, het is een
39heele karwei want het heele huis is nog vol
40kalkstof & moet geschrobd worden. Maar
41’t atelier en de alkoof is schoon en de
42meubels &c. bijna allen over. Nu zitten
43we even te schoften.a
44Het gaat mij goed/ ik voel mij veel beter
45dan ik in lang gedaan heb, alleen de
46boel van onderen met het wateren is nog
47niet zooals ’t zijn moet. Ofschoon het
48loopen, buiten zijn &c. mij goed bekomt_
49Gisteren sprak ik de direkteur van ’t gasthuis/
50Dr Tienhoven/5 even op straat & vertelde hem
51hoe het ging & hij maakte geen bezwaar.
52Zoodat ik hoop heb het spoedig geheel klaar zal zijn.
 1v:3
53Als ik zelf het plan gemaakt had
54voor deze nieuwe woning & ze
55had willen laten inrigten expres
56voor atelier zou ik het niet
57beter hebben kunnen doen dan
58ze nu is. En geen een ander
59huis in de straat is als dit van
60binnen ofschoon van buiten zij
61allen er precies eender uitzien.
62Dat ik er in ben is eigentlijk de
63schuld van den storm die het
64raam van het vroegere atelier vernield
65heeft want was dat niet gebeurd/ had
66ik van deze woning niets geweten_6
67Het is de timmerman die bij die gelegenheid
68mij er attent op maakte en zei/
69waarom ga je niet hier naast
70wonen.
71Nu broer, en tusschen het verhuizen
72in, heb ik er nog een teekening
73opgedonderd en wel weer eens
74een aquarel. Op een schets van
75vóór mijn ongesteldheid die half af
76gebleven was. Zoodat het leven er
77weer in komt.
77aHet zijn pinken op het
77bstrand/ groote rompen  1r:4
78van schuiten die in ’t heete zand
79liggen met de zee heel wijd weg in
80een blaauwen nevel of stof want het was
81een dag met zon/ maar het is met
82het licht mee/ niet er tegen in/ zoodat
83men de zon moet voelen door een
84paar korte slagschaduwtjes en door de
85tinteling van de warme lucht boven ’t zand.7
86Het is maar een impressie maar
87ik geloof ze nog al juist is/ mijn vingers jeuken
89zoo om weer aan den slag te gaan & ik behoef
90niet te zeggen ik liever naar Schevening dan
91naar ’t gasthuis ging. Doch wat moet dat
92moet.
93Nu verlang ik erg naar Uw brief en
94nog meer naar Uw komst – mits ik
95dan maar niet in ’t gasthuis lig_
96En wat gij zeggen zult van het
97nieuwe huis. Ook naar wat
98gij denken zult van Sien als gij
99haar ziet en van de kleine nieuwe
100wijsneus. Dat gij voor Sien dan wat
101sympathie zult voelen hoop ik van harte want
102zij verdient het. Nog iets... Zou er bij U te lande
103nog wat Papier Ingres zijn van de dikte van bijgaand
104staaltje/ liefst wat tooniger? Zoo ja/
105breng ’t dan mee als ge komt alsmede datgene van
106de schetsen van mij in Uw bezit wat gij niet houden wilt.
107Natuurlijk hoop ik dat gij Sorrow en de besten er uit/ ook de
108groote Sorrow/8 bepaald houden zult. à dieu/ met een handdruk_

109t. à t_
110Vincent


top