Back to site

205 To Theo van Gogh. The Hague, Saturday, 18 February 1882.

metadata
No. 205 (Brieven 1990 205, Complete Letters 176)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Saturday, 18 February 1882

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b197 V/1962

Date
Van Gogh writes: ‘It is now 18 February’ (l. 2).

original text
 1r:1
Waarde Theo,
Het is nu 18 Februarij & ik heb nog niets van U gehoord deze maand. Omdat gij in Uw vorigen iets schrijft over niet wel U gevoelen dacht ik er aan of gij soms ziek waart. Doch de Hr Tersteeg zei me dat gij weer hersteld waart, ten minste dat hij niets aan U gemerkt had.1 Gij begrijpt dat ik nog al erg om geld verlegen ben. De Hr. Tersteeg heeft een teekeningetje van me genomen voor f. 10.-,2 daardoor heb ik ’t deze week uitgehouden.
Doch hij moet ze hebben klein en enkel met waterverf en dat lukt me nog niet. Evenwel er is een schaapje over de brug. Ik werk wat ik kan doch vergeet niet dat ik er onder door ga als ik al te veel zorg en spanning heb.–
Schrijf dus per ommegaande als gij kunt, stuur mij wat & geloof me, met een handdruk

t. à t.
Vincent

 1v:2
Deze week heb ik behalve die de Hr Tersteeg genomen heeft ook nog een stuk of 3 studies gemaakt die van uitvoering nog niet deugen doch waarvan goddank de teekening beter is.
Ik geef er veel om dat ik voel dat ik beter begin te teekenen en dat maakt dat ik courage houd.
Het teekenen is ’t voornaamste, wat men er van zeggen moge, en verreweg ’t moeielijkste ook.
Het is daarom dat ik durf zeggen dat ik binnen ’t jaar al iets verkoopbaars maken zal. Want die de Hr Tersteeg nu nam die tel ik niet, ik zal ’t veel beter doen als ik mij in ’t teekenen nog versterkt heb zoo dat het mij niet zooveel tobberij meer kost. à dieu kerel, schrijf toch vooral spoedig!

translation
 1r:1
My dear Theo,
It’s now 18 February and I still haven’t heard anything from you this month. Because you wrote something in your last letter about not feeling well, I thought you might perhaps be ill. But Mr Tersteeg told me you’d recovered, at least he hadn’t noticed anything wrong with you.1 You understand that I’m extremely short of money. Mr Tersteeg bought a little drawing from me for 10 guilders,2 which helped me to get through the week.
But he wants them small and only in watercolour and I can’t do that yet. One milestone has been passed, however. I work as hard as I can, but don’t forget that I’ll go under if I have too much worry and strain.
So write by return of post if you can, send me something, and believe me, with a handshake,

Ever yours,
Vincent

 1v:2
This week, in addition to the one Mr Tersteeg bought, I’ve made around 3 studies that are still not right in execution, though the drawing is better, thank goodness.
It means a great deal to me to feel that I’m beginning to draw better, and that keeps my spirits up.
Drawing is the most important thing, no matter what they say, and far and away the most difficult as well.
This is why I dare to say that I’ll make something saleable within the year. Because I don’t count the one Mr Tersteeg bought, I’ll be much better at it when I’ve improved my drawing so that it no longer causes me such trouble. Adieu, old chap, be sure to write soon!
notes
1. Tersteeg had visited Theo in Paris (see letter 204).
2. Van Gogh is not necessarily referring to size when he calls this a ‘little drawing’; he could be alluding to the fact that it is not very elaborate (cf. letter 237, n. 10). It is possible that he is referring to Woman at the window, knitting (F 910a / JH 90), which Tersteeg owned; it measures 33 x 26 cm. (The drawings he made for Uncle Cor, which are comparable in format, were also referred to by Van Gogh as little.)