1r:1
119, Boulevard Montmartre, 19
2Goupil & Cie
3Editeurs-Imprimeurs
4Tableaux & Objets d’Art

3*Paris, le 5 Jan_ [188]2

5Waarde Vincent
6Je twee brieven heb ik ontvangen
7& dank er je voor je mij op de hoogte houd
8hoe de zaken loopen.1 Dat je te s’Hage
9voor goed geinstaleerd ben/ vind ik
10zeer goed & hoop zoo veel ik kan te zullen
11doen om je er door te helpen tot je zelf
12kunt gaan verdienen; maar wat ik niet
13goed vind is de manier waarop je het
14'aangelegd heb om Pa & Moe te verlaten.(1)2
15Dat je het daar niet goed uit kon houden
16is mogelijk & dat je van zienswijze met
17menschen die hun gansche leven buiten  1r:2
18hebben gewoond & niet in de gelegenheid zijn
19geweest om het moderne leven mee te leven,
20verschilt/ is niet anders dan natuurlijk, maar
21wat bliksem maakte je zoo kinderachtig &
22zoo onbeschaamd om op de manier waarop
23je het aangelegd hebt Pa & Moe het leven bitter
24'& bijna onmogelijk te maken.(2) Het is niet
25moeielijk om te vechten met iemand die
26'reeds vermoeid is.(3) Toen Pa er mij over
27schreef dacht ik nog aan misverstand
28maar je zegt zelf in je brief/ Wat de verhouding
29tusschen Pa & mij betreft/ dat zal zich zoo gauw niet
30'redresseeren.(4) Ken je hem dan niet & weet je niet
31dat Pa niet kan leven zoolang er geharrewar
32'tusschen jelui beiden is.(5) Coute qui coute/ je
33ben verplicht te zorgen dat die zaak in orde
34komt & ik verzeker je dat je eens allemachtig
35veel spijt zult hebben deze zaak zoo
36'ruw behandeld te hebben.(6) Je hebt nu Mauve
37die je aantrekt & daar je overdrijft is ieder
38die niets van hem heeft niet naar je zin
39omdat je in iedereen de zelfde kwaliteiten
40'zoekt.(7) Is het niet bitter voor Pa als hij zich door
41'iemand die zegt meer vrijdenkend te zijn(8)
42dan hij & die hij au fond mogelijk van tijd
43tot tijd beneida om helderder inzichten, tot
44'niets gereduceerd ziet.(9) Telt dan zijn leven  1v:3
45'voor niets?(10) Ik begrijp je niet.–(11)
46'Schrijf mij weer eens als je kunt(12) & groet Mauve
47& Jet van mij_ Steeds

48tt_
49Theo


- Printed letterhead.
44 ziet < te zien
- Vincent returned this letter of Theo’s after inserting note numbers in the text. He started his reply (letter 199) between the letterhead and the salutation, and then went to the left of Theo’s signature and continued it there. He placed the following numbers between brackets obliquely above these words:
14 verlaten(1)
24 maken(2)
26 is(3)
30 redresseeren(4)
32 is(5)
36 hebben(6)
40 zoekt(7)
41 zijn(8)
44 ziet(9)
45 niets?(10)
45 niet(11)
46 kunt(12)
top