1r:1
1Etten 15 Aug_ 1878

2Waarde Theo,
3Een enkel woordje sluit ik nog bij Pa en Moe in1
4om U nog even goeden morgen te zeggen. Het
5regent buiten en dat doet het dezer dagen veel/ met
6storm erbij. Toen Anna en Joan zijn aangeteekend
7was het een aardigen dag. Anna ziet er nu
8terwijl Joan hier is heel wat opgeruimder en
9beter uit dan voor dien tijd.2 Zij denken voor
10hun huwelijksreisje een togt door Belgie
11te doen. eerst n. Brussel en vandaar denkelijk
12naar het zuiden/ Luik of Chaudfontaine of de
13grot van Han. Schreef aan Ds de Jonge dat ik bereid
14was om dadelijk n. Brussel te komen als werk of pligt
15mij er riepen, maar dat als er geene gegronde reden bestond
16waarom het wenschelijk zou kunnen geacht worden
17dat ik er nu reeds heen ging ik nog gaarne (om reden
18'van Annas trouwen) een week hier zou blijven om
19alsdan vóór Zondag 25 Aug_ over te komen.3
 1v:2
20Zeer nieuwsgierig ben ik of de tentoonstelling van
21schilderijen aldaar dan nog open zal zijn/4
22zeer gaarne zou ik die zien.
23Het is maar zeer treurig te Prinsenhage/ Tante lijdt
24veel, en allen zijn zeer bezorgd over haar_
25Ik verlang naar een woordje van U, hoop U
26wat uitvoeriger te schrijven zoodra ik te Brussel
27zal zijn/ ook over de tentoonstelling als die
28ten minste nog niet gesloten is.
29Groet Braat & Soek voor mij als gij hen ziet en Ernest.
30A dieu, heb het zoo goed mogelijk, er gaat
31geen dag om of er wordt over U gesproken. Schrijf
32maar weer eens spoedig, en ontvang in gedachten
33een hartelijken handdruk van

34uw liefh. broer
35Vincent

35*in haast.


18 blijven < blijven)
top