1r:1
Als er weer Avondmaal hier zal zijn ga ik er heen,1 doe Gij dat te s’Hage ook, laat ons gaan als ware Avondmaalgangers.
En neem ook dit stuk roggebrood en eet het even als ik dat doe met de gedachte aan ons Vaderhuis2 en aan de dingen die wij daar gehoord en gezien hebben.
En geloof mij

Uw zoo innig liefh. broeder
Vincent

En bid: Heere zegen deze spijze!3
Hierbij Ecce Homo,4 zend Gij mij Mater dolorosa.5 à Dieu jongen, een handdruk in gedachten.

top