1r:1
1Als er weer Avondmaal hier zal zijn ga ik er heen,1 doe Gij dat te s’Hage ook, laat
2ons gaan als ware Avondmaalgangers.
3En neem ook dit stuk roggebrood en eet het even als ik dat doe met de gedachte
4aan ons Vaderhuis2 en aan de dingen die wij daar gehoord en gezien hebben.
5En geloof mij

6Uw zoo innig liefh. broeder
7Vincent

8En bid: Heere zegen deze spijze!3
9Hierbij Ecce Homo/4 zend Gij mij Mater dolorosa_5 à Dieu jongen/ een handdruk in gedachten.


top