1r:1
1Goupil & Cie
2Editeurs Imprimeurs
3Estampes Françaises & Étrangères
4Tableaux Modernes
5Rue Chaptal, 9, PARIS.
6Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

7Paris, le 15 Maart [187]6

8Waarde Theo,
9Dank voor Uw laatsten brief; bedank ook als gij
10wilt Mauve en zijne Vrouw voor den hunnen waar
11ik blij mede was.─ Zeer verlangend ben ik om
12de beide schijen van M. die voor den salon bestemd
13zijn te zien.1
14Misschien komt Gladwell weer naar zijne oude
15kamer terug; hij krijgt mijne plaats hier in de
16galerij.─
17Stormt het in den Haag ook zoo, hier reeds sedert
18eenige dagen bijna voortdurend.─
19Weet gij ik als er niets tusschenbeide komt nog
20eerst naar Etten ga.─ 1 April of mogelijk 31 Maart
21denk ik van hier te vertrekken.
 1r:2
22Van huis hoor ik dat gij op uwe reis ook nog
23even te Etten denkt aan te komen.2 Wanneer
24vertrekt gij?
25Ik hoop er gelegenheid zal zijn U de Longfellow
26te sturen voor gij vertrekt, misschien is het wel
27een goed boek om mede te nemen.
28Mijn tijd hier schiet geducht op, geen drie
29weken meer: aan de zachtmoedigheid en lang-
30moedigheid3 denk ik ook wel eens, zoo af en toe.─
31Tante Cornelie4 bezorgde mij een mooi boek
32ter lezing/ “Kenelm Chillingly” door Bulwer_5
33Daar is veel moois in. ’t Zijn de lotgevallen
34van een zoon van een rijk Engelschman die
35geen rust en vrede kan vinden in zijne omgeving
36en die in andere kringen gaat zoeken.
37Toch eindigt hij met in zijn eigen stand terug
38te keeren maar heeft geen spijt van wat
39hij deed.─
40En nu, à Dieu, goede reis en heb het goed en zie veel moois indien de dag van Uw
41vertrek voor mijn volgenden brief is. Steeds

42Uw liefh. broeder.
43Vincent


1-7 Printed letterhead.
top