1r:1
Goupil & Cie
Editeurs Imprimeurs
Estampes Françaises & étrangères
Tableaux Modernes
Rue Chaptal, 9, PARIS.
Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

Paris, le 2 Februarij [187]6.

Waarde Theo,
Zoudt gij mij een groot genoegen willen doen? Gij kent die uitgave à 15 cents van “Andersen’s vertellingen van de maan”, vertaald door Ds ten Kate.─1 Zoudt gij mij daarvan bij gelegenheid een ex. kunnen sturen?─
Eerst morgen gaat er eene kist naar den Haag waarin ik de bewuste pakjes2 zal insluiten. Dat voor Pa zal niet meer in tijds te Etten kunnen zijn, maar zend het maar zoo spoedig mogelijk.
 1r:2
Tot nog toe heb ik geen antwoord op verscheidene brieven die ik schreef op advertenties. Ook Oom Vincent antwoordde mij niet.
Mr Obach vroeg ik of ik personen die informatie aangaande mij mochten verlangen naar hem mocht toezenden en zed. schreef mij een zeer toegenegen gestemd briefje terug. Enfin, jongen, maar stillekens voortgaan met het oog op Hem aan Wien wij denken wanneer wij zeggen “Wie zal ons het goede doen zien”.3
à Dieu, groeten aan wie naar mij mocht vragen en steeds

Uw liefh. broeder.
Vincent

top