1r:1
1Goupil & Cie
2Editeurs Imprimeurs
3Estampes Françaises & étrangères
4Tableaux Modernes
5Rue Chaptal, 9, PARIS.
6Succursales à la Haye, Londres, Berlin, New-York.

7Paris, le 2 Februarij [187]6.

8Waarde Theo,
9Zoudt gij mij een groot genoegen willen
10doen? Gij kent die uitgave à 15 cents van
11“Andersen’s vertellingen van de maan”/
12vertaald door Ds ten Kate.─1 Zoudt gij
13mij daarvan bij gelegenheid een ex.
14kunnen sturen?─
15Eerst morgen gaat er eene kist naar den
16Haag waarin ik de bewuste pakjes2 zal in-
17sluiten. Dat voor Pa zal niet meer in
18tijds te Etten kunnen zijn, maar zend
19het maar zoo spoedig mogelijk.
 1r:2
20Tot nog toe heb ik geen antwoord op
21verscheidene brieven die ik schreef op advertenties_
22Ook Oom Vincent antwoordde mij niet.
23Mr Obach vroeg ik of ik personen die informatie
24aangaande mij mochten verlangen naar
25hem mocht toezenden en zed_ schreef mij
26een zeer toegenegen gestemd briefje terug.
27Enfin, jongen, maar stillekens voortgaan
28met het oog op Hem aan Wien wij denken
29wanneer wij zeggen “Wie zal ons het goede
30doen zien”.3
31à Dieu, groeten aan wie naar mij mocht
32vragen en steeds

33Uw liefh. broeder.
34Vincent


1-7 Printed letterhead.
top