1r:1
1Mijn lieve Betsy.
2Ik had dit boekje voor je willen
3volteekenen,1 maar vandaag
4gaat Theo weg2 & ik heb er
5dus geen tijd meer voor.
6Je moet het nu maar nemen
7zooals het is & als ik
8dan ’t volgend jaar weer
9terug kom dan maak
10ik weer een nieuw.
11Aanstaanden maandag3
12ga ik met mijn zusje
13Anna weer naar Londen
14terug; naar het huis
15dat ik voor je uitgeteekend
16heb4 & dan ga ik weer in
17het stoombootje dat ik  1v:2
18hierin geteekend heb5 varen_
19Nu Betsy, à Dieu,
20tot het volgend jaar_

21Vincent
 2r:3
[sketch A]  3r:4
[sketch B]  4r:5
[sketch C]

top