Back to site

021 To Theo van Gogh. London, Monday, 30 March 1874.

metadata
No. 021 (Brieven 1990 021, Complete Letters 15)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: London, Monday, 30 March 1874

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b15 V/1962

Date
Letter headed: ‘Londen 30 Maart 1874’

Ongoing topic
Anna’s departure for England (20)

original text
 1r:1
Londen 30 Maart 1874

Waarde Theo,
In een brief van Pa en Moe kreeg ik een gulden van je voor een paar manchetteknoopen.1 Hartelijk dank daarvoor kerel, maar dat had je niet moeten doen, je hebt je geld meer noodig dan ik.─
Dank voor je brief van dezen morgen. Zeer blij was ik te hooren Mauve met Jet C. is geëngageerd.2 Dat is heerlijk. ’k Ben blij dat het je zoo goed gaat.
’t Is goed je ’t boek van Burger3 gelezen hebt, lees maar zooveel over kunst als mogelijk is; vooral ook de Gazette des Beaux Arts &c.
 1v:2
Je moet vooral zorgen dat je op de hoogte komt van de schilderijen, zooveel mogelijk. De Apol die we nu hier hebben is heel mooi, verleden jaar schilderde hij een dergelijk sujet & ik vond dat beter & frisscher dan dit.─4
Ik ben blij dat je soms naar Oom Cor toe gaat. Je ziet daar dingen die in ’t huis te s’Hage nooit voorkomen.─
Ik heb het ook druk tegenwoordig & ben daar blij om want dat heb ik noodig.
à Dieu kerel, houd je taai, & heb het goed. Groet v. Iterson.

Vincent

Aangaande Anna heb ik nog niets naders gehoord.─

translation
 1r:1
London, 30 March 1874

My dear Theo,
In a letter from Pa and Ma I got a guilder from you to buy a pair of cuff links.1 Many thanks, old chap, but you shouldn’t have done it, you need your money more than I do.
Thanks for your letter of this morning. I was very glad to hear that Mauve is engaged to Jet C.2 That’s wonderful. I’m glad that you’re so well.
It’s good that you’ve read the book by Bürger;3 read about art as much as possible, especially the Gazette des Beaux-Arts &c.  1v:2
Above all, be sure to find out as much as possible about paintings. The Apol that we have here now is very beautiful, last year he painted a similar subject and I found it better and fresher than this one.4
I’m glad that you go to Uncle Cor’s occasionally. You see things there that you never find at the gallery in The Hague.
I’m also busy at present and am glad of it, because that’s what I need.
Adieu, old chap, keep your chin up, and I wish you well. Give my regards to Van Iterson.

Vincent

As regards Anna, I haven’t heard anything more.
notes
1. This had to do with Vincent’s birthday on 30 March. In fact it was not Theo but Mr van Gogh who had given Vincent the money. Mrs van Gogh wrote to Theo: ‘Pa sent him something to do with as he liked, and added that 1 guilder was from you for cuff links to go with his watch chain, and we said that he really must buy them on Theo’s behalf’ (FR b2694, 26 March 1874).
2. Ariëtte Sophia Jeanette (Jet) Carbentus, a cousin of Vincent and Theo, was engaged to Anton Mauve. They were to be married on 26 November.
3. For the book by Bürger, see letter 15, n. 11.
4. It is not known which paintings this refers to.