1r:1
Londen 30 Maart 1874

Waarde Theo,
In een brief van Pa en Moe kreeg ik een gulden van je voor een paar manchetteknoopen.1 Hartelijk dank daarvoor kerel, maar dat had je niet moeten doen, je hebt je geld meer noodig dan ik.─
Dank voor je brief van dezen morgen. Zeer blij was ik te hooren Mauve met Jet C. is geëngageerd.2 Dat is heerlijk. ’k Ben blij dat het je zoo goed gaat.
’t Is goed je ’t boek van Burger3 gelezen hebt, lees maar zooveel over kunst als mogelijk is; vooral ook de Gazette des Beaux Arts &c.
 1v:2
Je moet vooral zorgen dat je op de hoogte komt van de schilderijen, zooveel mogelijk. De Apol die we nu hier hebben is heel mooi, verleden jaar schilderde hij een dergelijk sujet & ik vond dat beter & frisscher dan dit.─4
Ik ben blij dat je soms naar Oom Cor toe gaat. Je ziet daar dingen die in ’t huis te s’Hage nooit voorkomen.─
Ik heb het ook druk tegenwoordig & ben daar blij om want dat heb ik noodig.
à Dieu kerel, houd je taai, & heb het goed. Groet v. Iterson.

Vincent

Aangaande Anna heb ik nog niets naders gehoord.─

top