1r:1
1Londen 30 Maart 1874

4Waarde Theo,
5In een brief van Pa en Moe
6kreeg ik een gulden van je
7voor een paar manchetteknoopen_1
8Hartelijk dank daarvoor kerel,
9maar dat had je niet moeten
10doen, je hebt je geld meer noo-
11dig dan ik.─
12Dank voor je brief van dezen
13morgen. Zeer blij was ik
14te hooren Mauve met Jet C.
15is geëngageerd.2 Dat is heerlijk.
16’k Ben blij dat het je zoo
17goed gaat.
18’t Is goed je ’t boek van Bur-
19ger3 gelezen hebt, lees maar
20zooveel over kunst als
21mogelijk is; vooral ook de
22Gazette des Beaux Arts &c.
 1v:2
23Je moet vooral zorgen dat
24je op de hoogte komt van de
25schilderijen, zooveel mogelijk.
26De Apol die we nu hier hebben
27is heel mooi, verleden jaar
28schilderde hij een dergelijk su-
29jet & ik vond dat beter & frisscher
30dan dit.─4
31Ik ben blij dat je soms naar
32Oom Cor toe gaat. Je ziet daar
33dingen die in ’t huis te s’Hage
34nooit voorkomen.─
35Ik heb het ook druk tegen-
36woordig & ben daar blij om
37want dat heb ik noodig.
38à Dieu kerel, houd je taai,
39& heb het goed. Groet v_ Iterson.

40Vincent

2Aangaande Anna heb ik nog niets na-
3ders gehoord.─


top