Back to site

016 To Caroline van Stockum-Haanebeek. London, Thursday, 20 November 1873.

metadata
No. 016 (Brieven 1990 016, Complete Letters 12a)
From: Vincent van Gogh
To: Caroline van Stockum-Haanebeek
Date: London, Thursday, 20 November 1873

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b33 V/1962

Date
Letter headed: ‘Londen 20 Nov. 1873.’

Ongoing topic
Theo’s transfer to The Hague (13)

original text
 1r:1
Londen 20 Nov. 1873.

Lieve Carolien,
Hartelijk gelukgewenscht met je verjaardag;1 het zal een feestelijken dag zijn, die eerste verjaardag in je eigen huis.─2 Ik hoop dit een heel goed & gelukkig jaar voor Ulieden zijn zal.─
Mijn laatsten brief hebt ge hoop ik ontvangen, schrijf eens spoedig hoe allen het maken; ik ben weer verlangend  1v:2 om wat te hooren.─
Hebt ge Theo al gezien, ik hoorde hij l.l. Woensdag te s’Hage gearriveerd is.─
Hierbij eene kleine bijdrage voor het album.─3
Mij gaat het goed, maar ik zit tot over de ooren in ’t werk, & heb maar een oogenblikje tijd.─
Zeg allen in de Poten4 goeden dag; wat zou ik vandaag graag eens een kijkje bij ulieden willen nemen; Het beste Ul. toegewenscht.

Yours truly
Vincent.

translation
 1r:1
London, 20 Nov. 1873.

Dearest Caroline,
I wish you many happy returns;1 it will surely be a festive day, this first birthday in your own house.2 I hope that this will be a very good and happy year for you both.
You’ve received my last letter, I hope. Write soon with news of how everyone is doing. I’m longing  1v:2 to hear something again.
Have you seen Theo yet? I heard that he arrived in The Hague last Wednesday.
Herewith a small contribution for the album.3
I’m fine, but I’m up to my ears in work, and only have a moment.
Bid good-day to everyone in the Poten;4 how I’d like to look in on you today. I wish you both the best.

Yours truly,
Vincent.
notes
1. Caroline was to turn 21 on 22 November 1873.
2. See letter 10, n. 2.
3. Reproductions for Caroline’s scrapbook. Cf. letter 14.
4. Lange Poten 10 in The Hague, Caroline’s parental home.