1r:1
1Londen 19 Nov. 1873

2Waarde Theo,
3Ik wil zorgen dat je spoedig na
4je aankomst te s’Hage1 wat van
5mij hoort.─ Ik ben verlangend
6om te hooren wat je eerste indruk
7van je nieuwe betrekking & woning2
8is.─ k’Hoorde dat je zoo’n mooi
9souvenir van Mr. Schmidt
10gekregen hebt, dat bewijst wel,
11dat je het opperbest gemaakta
12hebt.3 Ik ben blij dat we nu
13beiden in dezelfde zaak zijn.─
14In den laatsten tijd hebben
15we hier nog al schilderijen &
16teekeningen gehad & er flink
17van verkocht, maar toch zijn
18we er nog lang niet, het moet
19iets meer degelijks & blijvends
20& solide worden.─ Ik geloof
21er hier in Engeland nog heel  1v:2
22veel te doen is, maar ’t zal niet
23op eens gaan & natuurlijk is het
24allereerst noodig dat we goede
25schijen &c. hebben & dat zal een toer
26zijn.─ Enfin, we moeten maar
27zien hoe het gaat & roeien met
28de riemen die wij hebben.
29Hoe gaan de nouveautés4 in
30Holland. Hier is met de gewone
31gravures naar Brochart5 &c.
32letterlijk bijna niets te doen_
33Van de goede burin gravures6
34verkoopen wij nog al goed, wij
35hebben onder anderen van de
36Venus Anadyomene naar Ingres
37reeds ± 20 epr. d’artiste verkocht.7
38Maar het is een lust om te zien
39hoe de photogr. verkocht worden/
40vooral gekleurd,8 & daar is
41eene mooie verdienste op.─
42De phot. Musée Goupil & Cie verkoopen
43we alleen en papillottes,9 door
44elkander gerekend ± 100 per dag.
45Mij dunkt je zult het prettig
46werken vinden in de zaak te  1v:3
47s’Hage, als je wat gewend zult
48zijn.─ Ik twijfel niet of je te
49huisb bij Roos zal je ook wel be-
50vallen. Je moet maar veel wan-
51delen als je tijd kunt vinden.─
52Zeg hen bij Roos allen hartelijk
53voor mij goeden dag_
54Je moet mij eens schrijven van
55welke schilders je het meeste
56houdt, zoowel van de oude als
57van de nieuwe, dat moet je
58bepaald doen, ik ben nieuwsgierig
59dat te hooren.─
60Je moet maar dikwijls naar
61’t museum gaan, het is goed dat
62je ook de oude schilders kent,
63& als je gelegenheid hebt lees dan
64over kunst en lees vooral ook
65de tijdschriften over kunst,
66Gazette des Beaux Arts10 &c.
67Als er gelegenheid is stuur ik je
68een boek van Burger over
69de museums van den Haag & Amster-
70dam,11 als je het uit hebt zal er
71wel eens gelegenheid zijn het
72mij terug te sturen.─
73Vraag Iterson eens om mij te
74schrijven als hij een oogenblikje
75tijd heeft, & vooral mij een lijstje
76te sturen van de schilders die  1r:4
77op de Parijsche tentoonstelling be-
78kroond zijn.─12 Is Somerwil13 nog
79in de zaak of is die vertrokken nu
80jij komt.─
81Het gaat mij hier all right, ik heb
82een prettig te huis & al is de zaak
83niet zoo opwekkend als die in den Haag/
84’t is misschien goed dat ik hier ben &
85vooral later als den handel in
86schilderijen wat importanter wordt
87zal ik misschien van nut kunnen
88zijn.─ En dan, ik kan je niet zeggen
89hoe interressant het is om Londen te
90zien & den handel & de levens-
91manier hier die zoo heel anders
92zijn dan bij ons.─
93Je zult prettige dagen gehad hebben
94te huis,14 wat zou ik allen ook
95graag eens weerzien.
96'Zeg allen die naar mij vragen
97goeden dag, vooral bij Tersteeg/
98Haanebeek, Tante Fie,15 van Stockum/
99Roos & vertel Betsy Tersteeg
100wat van mij als ze éens beneden
101komt.16 En nu kerel, het ga
102je goed, schrijf mij spoedig.

103Vincent

104Heb je mijne kamer bij Roos of die
105waar jij geslapen hebt verl. zomer.


96 naar < maar
top