Back to site

002 To Theo van Gogh. The Hague, Friday, 13 December 1872.

metadata
No. 002 (Brieven 1990 002, Complete Letters 2)
From: Vincent van Gogh
To: Theo van Gogh
Date: The Hague, Friday, 13 December 1872

Source status
Original manuscript

Location
Amsterdam, Van Gogh Museum, inv. no. b2 V/1962

Date
Letter headed: ‘den Haag 13 December 1872.’

original text
 1r:1
den Haag 13 December 1872.

Waarde Theo,
Dat was een goed nieuws, dat ik daar uit Pa’s brief las.1 Van harte wensch ik er je geluk mede.–
Ik twijfel niet of je zult er wel pleizier in krijgen, het is zoo’n mooie zaak.–
Het zal een heele verander[ing] voor je zijn.
Het doet mij zooveel genoegen dat wij nu beiden in het zelfde vak & in de zelfde zaak zijn;2 wij moeten maar druk met elkaar correspondeeren.
 1v:2
Ik hoop zoo dat ik je nog zien zal, voor je vertrek, wij zullen dan nog veel te bepraten hebben.–
Ik geloof dat Brussel wel een heel pleizierige stad is maar het zal toch vreemd zijn in het begin.–
Schrijf mij in alle geval eens [sp]oedig.
[En] nu adieu, dit is maar een enkel [wo]ordje in haast, maar ik moest [je] toch eens zeggen dat het mij zooveel genoegen deed.
Heb het goed & geloof mij steeds

je liefh. broêr
Vincent

Ik beklaag je dat je iederen dag naar Oisterwijk moet in dit hondenweer. Groeten van de familie Roos.–

translation
 1r:1
The Hague, 13 December 1872.

My dear Theo,
That was good news that I just read in Pa’s letter.1 My hearty congratulations.
I don’t doubt that it will give you pleasure, it’s such a fine firm.
It will be a big change for you.
I’m so glad that both of us are now in the same line of business, and in the same firm;2 we must correspond often.  1v:2
I hope so much to see you before you leave, we’ll have a lot to talk about.
I believe that Brussels is a very pleasant city, though it will seem strange at first.
At all events, write to me soon.
And now adieu, these are only a few words written in haste, but I just had to tell you how very glad I was.
I wish you well, and believe me ever,

Your loving brother
Vincent

I pity your having to go to Oisterwijk every day in this beastly weather. Regards from the Rooses.
notes
1. The news was that on 1 January 1873 Theo was to start work at the Brussels branch of the art dealer Goupil & Co., 58 rue Montagne de la Cour (Hofbergstraat).
2. Van Gogh worked as an assistant at the Hague branch of Goupil & Co. located at Plaats 14.