1r:1
1Waarde Theo,
1*Met een woordje wilde
2ik U zeggen dat ik een paar dingen gereed
3heb die ik u wel wilde sturen.
4Het boek van Bracquemond heb ik meer dan
5eens gelezen, & heb er nog al over gedacht_1
6Ofschoon wat hij zegt aangaande de kleuren
7niet nieuw is – ofschoon het neer komt
8op ’t zelfde – au fond – als de theorieën die
9Delacroix vond2 – ofschoon wat hij zegt
10over teekenen – modeleeren is teekenen/
11teekenen is modeleeren3 – ook niet nieuw
12is – toch/ voor deze & andere waarheden
13heb ik zelden krachtiger woorden gelezen.
14Enfin – ik vind het boek zeer mooi – &
15heb er nog al over gedacht_
16Hetgeen ik voor U heb zijn eenige
17stillevens – van een mand met
18aardappels – vruchten – een koperen
19ketel &c./4 maar die ik juist maakte
20in verband tot het modeleeren met
21verschillende kleuren. & ik wou wel
22dat Portier ze zag.
 1v:2
23Ik zal ze U zenden zoodra ik het
24geld heb want ben in ’t eind van
25de maand.
26Ben ook nieuwsgierig naar de
27Lhermitte/ als er deze maand een
28is geweest.5
29Ik heb verf laten komen van Schoenfeld
30in Dusseldorf –6 van een paar kleuren
31die ik hier niet goed krijgen kan_
32Dat het Schij van de aardappeleters7 van
33kleur niet goed is/ ligt voor een deel
34althans aan de verf. Ik ben er aan herinnerd
35omdat ik een groot stilleven schilderde
36waar ik soortgelijke toonen zocht en/
37er niet over tevreden zijnde omdat
38ik er weer dezelfde dingen in kreeg van
39toen – het over maakte.8 En van die
40ondervinding uitgaande zou ik het veel beter
41gekregen hebben met mineraal blaauw/
42wat ik nu heb/9 dan met hetgeen ik tot nog toe had.
43Gegroet_

43*b_ à t_
44Vincent


top