1r:1
1Waarde Theo,
2Heden, Zaturdag, heb ik een bezoek gehad van
3Rappard & ik ben er blij om dat hij er eens is
4geweest. Hij vroeg ook zeer naar U.–
5Hij heeft onder anderen de teekeningen gezien
6waaraan ik voor C.M. werk en die schenen
7hem te bevallen/ vooral een groote van
8het hofje of binnenplaatsje waar de moeder van
9Sien woont.1 Ik wou wel dat gij die ook eens zaagt
10alsmede een andere van een timmermans-
11loods en werf waar kleine figuurtjes bezig zijn_2
12Van perspectief is die nog vrij wat gecompliceerder
13dan de Laan v_ Meerdervoort die ik U zond3
14en er is sjouwerij genoeg aan geweest.
15Gij moet weten dat ik tegenwoordig s’morgens
164 uur al buiten zit omdat het op den
17dag te moeielijk is op straat te zitten wegens de
18voorbijgangers & straatjongens & ook het mooiste
19moment om de groote lijnen te zien als
20de dingen nog toonig zijn.
21Maar kerel/ het is anders een bange 14
22daag voor mij geweest. Toen ik U schreef
23omstreeks half Mei4 had ik nog maar f_ 3 of
24f_ 3.50 toen ik de bakker betaald had. En
25heb zoogoed als niets anders gehad dan
26droog roggebrood met wat koffij & Sien ook.
27Omdat wij goed voor haar kindje hadden gekocht en
28zij naar Leiden was geweest &c.
 1v:2
29Nu is 1 Junij de huishuur en ik heb
30niets/ letterlijk niets. Ik hoop gij zenden
31zult.
32Ik was een week geleden vreesselijk slap
33'door aanhoudende
34slapeloosheid_ Nu ik met eenige teekeningen
35voorspoed had zoodat de bestelling van
36C.M. zeer ver op weg is en ik
37daardoor weer wat goeden moed kreeg/
38ben ik weer wat kalmer geworden.
39Doch kerel, toe, schrijf mij spoedig en
40verlos mij van den huisheer5 want gij
41weet dat die van geen uitstel weten.
42Het bezoek van Rappard heeft mij opgemonterd/
43hij schijnt terdeeg te werken.
44Ik heb f_ 2.50 van hem gekregen omdat
45hij een scheurtje in een teekening zag en
46zei/ dat moet ge laten maken –
47ja wel/ zei ik/ maar ik heb het niet
48en toch moet de teekening weg. Toen
49zei hij dadelijk dat hij ’t mij graag geven
50wou en ik had nog meer kunnen krijgen
51doch wilde niet en gaf hem een
52heele partij houtsneden en een teekening
53er voor.6 Het was er een voor C.M_ en
54dus was het mij hoogst welkom dat ik ze
55in orde kon krijgen omdat het de beste
56van allen was.–
 1v:3
57Die zelfde teekening wordt later
58misschien voor f_ 50 of zoo verkocht
59en nu – – had ik nieta om een scheurtje
60er in te laten repareeren.
61Enfin_
62Ik hoop zoo, broer, dat gij geen kwaad
63denkt van Sien & mij – die meid heeft
64door mijn onaangenamen kant heen
65gebeten en zij begrijpt mij in veel dingen
66beter dan anderen.
67Zij is zóó gewillig om in alles te helpen
68dat ik U niet zeggen kan hoe nuttig
69zij mij is/ word ik eens driftig
70’t zij bij ’t poseeren ’t zij over iets anders/
71zij weet wat er van te denken en
72heeft gezien dat zulks niet diep bij mij
73zit. Evenzoo/ als ik tob of zanik over
74iets dat niet vlot weet zij mij dikwijls weer
75tot rust te brengen/ wat ik mij zelf niet
76zou kunnen doen.–
77En zij is zuinig en schikt zich naar
78ons stuk roggebrood als ’t moet/ zonder
79er mistroostig om te worden.
80’t Geen ik ook niet doe als wij maar
81rondkomen.
82Ik hoop dat gij de teekeningen ontvangen
83'hebt/ door mij omstreeks 10 Mei geloof ik
84afgezonden/ een 25tal in portefeuille/7
85ik heb daar nog niets van gehoord_  1r:4
86Ik wou zoo graag dat er nog een paar
87lui waren voor wie ik wat maken kon
88op soortgelijke condities als C.M.
89En vooral dat C.M_ maar volhoudt
90want nu deze teekeningen zijn veel
91beter dan de eersten en gaandeweg
92zal ik er nog beteren leveren_
93En tegen dien prijs kan hij er toch zeker
94geen kwaad mee.
96Ge weet er alles van/ indien
97gij om reden van Sien mij niet
98verlaat dan ben ik vol goeden
99moed_– En ik zit klokke
1004 al aan mijn werk dus
101met wat sympathie van zulken die
102mij kennen zal ik er mij boven op
103werken.
104Ik hoop op Uw brief – ontvang in
105gedachten een handdruk maar
106vooral/ schrijf spoedig en verlos
107mij van den huisheer.
108à Dieu_

109t. à t.
110Vincent


33 door < en door
83 hebt < heb
top