1r:1
1Parijs. 12 Sept. 1875.

2Waarde Theo,

3Flügel, Flügel über’s Leben!
4Flügel über Grab und Tod!1

5die hebben wij noodig & ik begin te zien dat wij
6die krijgen kunnen.─ Zou b.v. Pa die niet hebben?
7En hoe Hij die gekregen heeft weet gij, door
8het gebed & de vrucht daarvan: geduld & geloof2
9& door den Bijbel die een licht op zijn pad & een
10lamp voor zijn voet was.─3
11Ik hoorde van middag een mooie preek over:
12“Oubliez ce qui est derrière vous”/4 er kwam o.a.
13in/ Ayez plus d’espérance que de souvenirs;
14ce qu’il y a eu de sérieux & de béni dans votre
15vie passée n’est pas perdu; ne vous en occupez
16donc plus, vous le retrouverez ailleurs, mais
17avancez.─ Toutes choses sont devenues
18nouvelles en Jesus Christ.─5
19Houd U flink & geloof mij

20Uw liefh. broeder
21Vincent

22Indien het nu waar is que la jeunesse & l’adolescence ne sont
23'que vanité,6 (altijd er bij in ’t oog houdende wat hierboven staat
24& er bij denkende dat hoewel men later weer
25op nieuw beginnen moet, eene welbesteede jeugd een schat
26is) zou het dan niet onze ambitie & hoop moeten zijn mannen
27te worden zoo als Pa en anderen? Laat ons beiden dat hopen en
28bidden. Groete bij allen die naar mij mochten vragen.

29Gij kent de ets van Rembrandt/ Burgemeester Six die voor ’t venster
30staat te lezen.7 Ik weet Oom Vincent & Cor daar zeer veel van
31houden, & ik denk wel eens dat op hen moet geleken hebben
32toen zij jonger waren. Gij kent het portret van Six toen hij
33ouder was ook,8 ik geloof er eene gravure van in den winkel
34bij U is.─9 Dat leven van hem moet wel een mooi & ernstig leven
35geweest zijn.─


23 Van Gogh placed a small cross after ‘wat hierboven staat’ and before ‘ce qu’il y a eu’ in l. 14 in order to explain his reference.
top