1r:1
den Haag 28 Jan. 1873

Waarde Theo,
Goed dat je mij zoo spoedig geantwoord hebt, ik ben blij dat je het naar je zin hebt & het goed hebt getroffen met je kosthuis. Houd maar goeden moed als het soms eens moeielijk is, dat komt later alles terecht, en niemand kan in het begin doen wat hij wel zou willen.
Wat heb ik medelijden met Oom Hein, ik hoop zoo van harte dat hij nog beter zal worden, maar Theo, ik vrees er voor.– Van de zomer was hij nog  1v:2 zoo vol ambitie, & had nog zooveel plannen & vertelde mij dat de zaken zoo goed gingen. Het is wel treurig.1
Verl. Zondag ben ik bij Oom Cor2 geweest & heb daar een heel prettigen dag gehad & zoo als je denken kunt veel moois gezien. Zooals je weet is Oom pas naar Parijs geweest & heeft prachtige schilderijen & teekeningen mede gebracht. Ik ben Maandag morgen ook nog te Amsterdam gebleven & nog eens naar de museums geweest. Weet je dat men te Amsterdam een groot nieuw gebouw zal maken in plaats van het Trippenhuis, dat vind ik best, het Trippenhuis is te klein & vele schilderijen hangen zóó dat men ze niet goed zien kan.–3
 1v:3
Wat zou ik graag dat Schij van Cluysenaer4 zien, ik heb maar een paar schilderijen van hem gezien5 & die vind ik zeer mooi. Schrijf mij eens of dat andere schilderij van Alfred Stevens6 is, of hoe anders den voornaam is. De photogr. naar Rotta ken ik7 & heb zelfs het schilderij op de tentoonstelling te Brussel8 gezien. Houdt mij vooral voortdurend op de hoogte van wat je alzoo ziet, dat doet mij altijd pleizier.– Het album waarvan je mij den titel hebt opgegeven is het bedoelde niet; dat zijn alleen lithogr. naar Corot.–9 Ik bedank je echter voor de genomen moeite.
Ik wacht binnen kort een brief van Anna,10 die is nog al lui met schrijven tegenwoordig. Je moest haar eens verrassen met een brief, dat zou haar zooveel pleizier doen. Je zult het wel druk hebben; maar dat is wel prettig.–
 1r:4
Het is hier koud & men rijdt al schaatsen op het veldijs, ik wandel zooveel als ik kan. Ik ben nieuwsgierig of je nog gelegenheid zult vinden om nog eens schaatsen te rijden. Hierbij mijn portret, als je naar huis schrijft, zeg er dan echter niets van, zooals je weet is het voor Pa’s verjaardag.11 Ik feliciteer je daar al vast mee.–
Mijne hartelijke groeten aan Oom & Tante,12 ook aan den Hr Schmidt & Eduard.13

Steeds je liefh. broer
Vincent.

Je moet compliment hebben van allen bij Haanebeek, Tante Fie14 & Roos, adieu, heb het goed.–

top